Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy ul. Konarskiego 4 w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy: 266,96 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 604,90 m2
Powierzchnia użytkowa usług: 166,60 m2
Kubatura: 9.334,10 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 31.01.1997 r.