Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny, 38 - rodzinny ul. Sikorskiego w Giżycku
Powierzchnia zabudowy: 788,90 m2
Powierzchnia użytkowa: 1.953 m2
Kubatura: 9.334,10 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku
 

Data zakończenia inwestycji:
26.07.1998 r. (etap I)
16.08.1999 r. (etap II)