Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny,  ul. Kazimierza Wielkiego w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy: 588 m2
Powierzchnia całkowita: 2.834 m2
Kubatura: 8.236 m3

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 30.10.2000 r.