Budynek mieszkalno usługowy.

Budynek mieszkalno usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy, ul I Dyw. im. T. Kościuszki 14 w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy - 488,50 m2
Powierzchnia użytkowa - 1.206 m2
Kubatura - 7.320 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkanowa Budowlanych w Giżycku
Data zakończenia inwestycji: 30.06.2007 r.