Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy, ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 8 A w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy - 531 m2
Powierzchnia użytkowa - 1.385,70 m2
Kubatura budynku - 8.159 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 03.03.2006