Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy.

Budynek mieszkalno - usługowy, ul. Unii Europejskiej 1 w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy - 640 m2
Powierzchnia użytkowa - 1.712,40 m2
Kubatura budynku - 11.840 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 01.09.2009 r.

Sprzedaż mieszkań: http://www.sm.budowlanych.pl/inwestycja_Unii_Europejskiej.html