Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny.

Budynek mieszkalny, ul. Okrzei 2 w Giżycku.
Powierzchnia zabudowy - 300 m2
Powierzchnia użytkowa - 873,80 m2
Kubatura budynku - 5.022,50 m3

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 15.01.2010 r.