Hotel Ognisty Ptak.

Hotel Ognisty Ptak.

Rozbudowa budynku hotelowego o pomieszczenia restauracji, zaplecza kuchennego, basenu wraz z zapleczem technicznym oraz sal konferencyjnych i recepcji.
Powierzchnia użytkowa: 1.502,20 m2
Kubatura: 7.190,00 m3

Budowa 7 domków wypoczynkowych dla żeglarzy.
Powierzchnia zabudowy (razem): 437,60 m2
Powierzchnia użytkowa (razem): 634,70 m2
Kubatura budynków (razem): 2.411,00 m3

Rozbudowa budynku tawerny.
Powierzchnia zabudowy: 612,90 m2
Powierzcnia użytkowa: 409,20 m2
Kubatura budynku: 2.560,00 m3

Budowa budynku ogrodu zimowego.
Powierzcnia zabudowy: 75 m2
Powierzcnia użytkowa: 130 m2
Kubatura budynku: 430 m3

Budowa hangaru.

http://www.ognistyptak.pl/