Budynek sterylizatorni przy Szpitalu Powiatowym w Giżycku.

Budynek sterylizatorni przy Szpitalu Powiatowym w Giżycku.

Dobudowa budynku centralnej sterylizatorni do budynku szpitala w Giżycku.

Powierzchnia: 532,20 m2
Kubatura: 2.638,00 m3

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku.
Data zakończenia inwestycji: 02.12.2003 r.