Budynek stacji dializ DIAVERUM w Giżycku.

Budynek stacji dializ DIAVERUM w Giżycku.

Budowa budynku stacji dializ w Giżycku z poradnią nefrologiczną w Giżycku.

Powierzchnia użytkowa: 588,10 m2
Kubatura budynku: 2.482,00 m3

Inwestor: Diaverum Polska Sp. z o.o.
Data zakończenia inwestycji: 29.10.2009 r.