Eko - Marina w Giżycku.

Eko - Marina w Giżycku.

Budowa budynku głównego Eko Mariny.
Powierzchnia zabudowy: 1.144,10 m2
Powierzcnia użytkowa: 2.431,60 m2
Kubatura budynku: 9.738,00 m3

Budowa pawilonu techniczno - gospodarczego.
Powierzchnia zabudowy: 170,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 146,50 m2
Kubatura budynku: 850,00 m3

Budowa sanitariatu.
Powierzchnia zabudowy: 252,20 m2
Powierzchnia użytkowa: 412,70 m2
Kubatura Budynku: 1.800,00 m3

Inwestor: Gmina Miejska Giżycko
Data zakonczenia inwestycji: 30.11.2010 r.