Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku.

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku.

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem między salą a szkołą.

Powierzchnia użytkowa 1.327,10 m2
Kubatura: 9.350,00 m3

Inwestor: Gmina MIejska w Giżycku
Data zakończenia inwestycji: 29.07.2008 r.