Budynek gastronomiczny.

Budynek gastronomiczny.

Rozbudowa i modernizacja budynku rzeźni na cele turystyczne w Pierkunowie, obręb Antonowo, gmina Giżycko.

W budynku funkcjonuje obecnie Restauracja "Dom Perkun" http://domperkun.pl/

Powierzchnia zabudowy: 527,47 m2
Powierzchnia użytkowa: 486,91 m2
Kubatura: 2 443,70 m3

Data zakończenia inwestycji: marzec 2013 r.