Budynki inwentarskie.

Budynki inwentarskie.

Budowa trzech budynków inwentarskich na terenie fermy drobiu w miejscowości Świdry k. Giżycka.

Łączna powierzchnia użytkowa trzech budynków inwentarskich (kurników): 7.348,50 m2.
Łączna kubatura trzech budynków inwentarskich (kurników): 27 924,30 m3.

Inwestor: Ferma Świdry s.c.

Data zakończenia inwestycji: lipiec 2013 r.