Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie realizowana w ramach projektu "Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami"

Realizacja prac polegających na kompleksowym wykonaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych obiektów:

- Garaż dla kompaktora.
- Boksy na wysegregowane odpady.
- Warsztat naprawczy.
- Boks na odpady azbestowe.
- Wiata nad zbiornikiem na olej napędowy.
- Hala sortowni wraz z budynkiem socjalno - sanitarnym dla pracowników.
- Zbiornik na ścieki technologiczne.
- Budynek administracyjny.
- Zbiornik na odcieki z kwatery do składowania odpadów
- Zbiornik na wody opadowe z pompownią.
- Budynek portierni.

Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Data zakończenia inwestycji: sierpień 2013